Program Nová zelená úsporám získala už mnoho příznivců. Jedná se o program, který je zaměřený na podporu energetických úsporných opatření v rámci českých domácností. Program nová zelená úsporám pokračuje Joyce-energie i v roce 2024 a určitě získá mnoho dalších kladných odezev. Je určitě vhodné uvést, že se jedná o program pod záštitou Ministerstva životního prostředí České republiky a je považován za klíčový nástroj, který pomáhá v boji proti změně klimatu a energetické účinnosti budov.

zleená úsporám

Podíváme se dále jaké jsou hlavní cíle tohoto programu i v roce 2024 a jaké výhody nabízí. Mezi hlavní cíle tohoto programu určitě patří snížení energetické náročnosti českých domácností, a to prostřednictvím finanční podpory. Tato finanční podpora je pro využití na opatření, které vedou k úsporám energie. Patří zde například zateplení fasád domů, výměna oken nebo dveří, instalace solárních panelů na domy, ale také výměna nebo koupě tepelných čerpadel, výměnu starých kotlů. Dále si tento program klade za cíl podporu obnovitelných zdrojů a zvyšování kvality bydlení všech občanů České republiky.

solární panel

A jaké jsou výhody tohoto programu? Určitě hlavní výhoda tohoto programu je získání finančního obnosu na podporu realizace energetických úsporných opatření, které jsme si vyjmenovali v předešlém odstavci. Určitě Vás zajímá výše podpory. Ta se odvíjí od konkrétního opatření a rozsahu práce. Nicméně, může pokrýt značkou část nákladu. Příkladem může být zateplení domu, kde lze získat až 50 % zpět. Program pro své zájemce nabízí také administrativní podporu a také poradenství. To je skvělý krok, který pomáhá celý proces žádosti o dost urychlit. Program také nabízí ekonomické a ekologické přínosy. Jedná se v prvé řadě o pozitivní dopad na životní prostředí a snížení energetické náročnosti budov. Což znamená úspory v rodinném rozpočtu.